Jméno a příjmení (povinné)

    E-mailová adresa (povinné)

    Telefonní číslo (povinné)

    Moje nabídnutá částka (min. 20 tis. Kč):

    Souhlasím s odesláním mé závazné nabídky. Jsem si vědom, že pokud tým VDN Promo vybere mou nabídku, budu vyzván k úhradě nabídnuté částky na účet VDN Promo do 24 hodin. V případě, že částka nebude uhrazena, moje nabídka zanikne a propadne ve prospěch jiného zájemce.